Vzhledem ke zvýšenému množství objednávek je minimální výše objednávky z e-shopu stanovena na 100 000,- kč.

O programu NZÚ 2021

Nová zelená úsporám 2021

O programu

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Program podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

logo-nová-zelená-úsporám-1_uprava

Nová zelená úsporám podporuje

 

     > Renovace rodinných a bytových domů

     > Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu

     > Solární termické a fotovoltaické systémy

     > Zelené střechy

     > Využití tepla z odpadní vody

     > Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace 

     > Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu…

 

V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance). 

Kdo může žádat o podporu

 

Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. 

Jak požádat o dotaci

 

Žádosti jsou podávány pomocí online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace. Využijete-li našich služeb pro instalaci domácí fotovoltaické elektrárny, veškeré administrativní záležitosti spojené s dotaci Nová zelená úsporám realizujeme za vás zdarma!

Chcete-li být informováni o aktualitách programu, neváhejte nás kontaktovat.