Vzhledem ke zvýšenému množství objednávek je minimální výše objednávky z e-shopu stanovena na 100 000,- kč.

Pomoc s dotací

 

Pomoc s dotací

 

Dotace na fotovoltaické elektrárny

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete na vaši fotovoltaickou elektrárnu dostat dotace ve výši až 150 000,- kč. Jedná se výzvu Nová zelená úsporám otevřenou do roku 2021.

Kdo má na dotaci nárok?

 

Podmínky pro zisk dotace jsou jednoduché. Stačí být vlastníkem nemovitosti, na kterou se bude sluneční elektrárna montovat a nemovitost musí být zkolaudovaná jako objekt k bydlení, nebo rodinný domek. Pokud o dotaci zažádáte před kolaudací, vyplacena vám bude až po zkolaudování nemovitosti. Na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Energie, kterou vaše fotovoltaika vyrobí, je primárně určená ke spotřebování ve vaší domácnosti.

Kdy se o dotaci žádá?

O dotaci můžete žádat i předem, než se s montáží elektrárny začne. Nebo v průběhu stavby, ale i po jejím proběhnutí do 24 měsíců. Jako náš klient se ale o dotace vůbec nemusíte starat. Všechno papírování a komunikaci s úřady vyřídíme za vás a na vše vás včas upozorníme. Dotace má pokrýt maximálně polovinu nákladů na elektrárnu.

Co když podmínky pro zisk dotace splníte a stejně ji nedostanete?

Podle našich zkušeností není problém dotaci při splnění podmínek získat. Našim klientům smluvně ručíme, že dotaci dostanou, i kdybychom ji za ně měli zaplatit sami. Pokud tedy podmínky pro její zisk splňují. I proto, že máme všechny papíry pod kontrolou, víme, že děláme pro zisk dotace maximum a vše máme v pořádku.

Jak a kdy dotaci dostanete?

Elektrárnu nám uhradíte celou a dotaci následně obdržíte na účet od Ministerstva životního prostředí. Případně od nás, pokud bude vaše žádost zamítnuta, i když podmínky pro zisk dotace splníte. Dotaci standardně dostanete do 2-3 měsíců po výměně elektroměru.

Odkud se berou peníze, které financují dotace na fotovoltaiku?

Panuje poměrně rozšířený omyl, že program Nová zelená úsporám dotují čeští daňoví poplatníci z vlastních kapes. Není to tak. Programu Nová zelená úsporám je financovaný z prodeje emisních povolenek, které Česká republika prodává jiným státům, které nadlimitně znečišťují životní prostředí. Podpora OZE, kterou všichni povinně platíme spolu s elektřinou, se vztahuje na starou dotační politiku, se kterou nemáme a nechceme mít nic společného.

Hlavní cíl Nové zelené úsporám je zlepšit stav životního prostředí snížením emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, hlavně CO2. Česká republika podporuje ve velkém rekonstrukce rodinných domů tak, aby byly energeticky úsporné a aby používaly obnovitelné zdroje energie.

Je možné zároveň s dotací na fotovoltaiku čerpat i další dotace?

Můžete zároveň žádat i o dotace na další technologie, třeba na tepelné čerpadlo nebo zateplení. Co se týká fotovoltaiky, na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu.

Na co můžete dotaci čerpat?

Dotace nabízíme na elektrárny, které využívají přebytečnou energii k ohřevu teplé užitkové vody, na fotovoltaické systémy s akumulátory a na hybridní fotovoltaické elektrárny.

     > Dotace na fotovoltaiku s bateriovým úložištěm

     > Dotace na hybridní fotovoltaické systémy