Vzhledem ke zvýšenému množství objednávek je minimální výše objednávky z e-shopu stanovena na 100 000,- kč.

Dotace pro firmy

Dotační příležitosti pro firmy a jiné subjekty

Jste-li firma a hledáte možnosti využití dotačních příležitostí pro instalaci fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu, doporučujeme sledovat stránky OPPIK.cz. Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízí dlouhodobě nejvýhodnější možnosti dotací pro podnikatele a firmy s nejvyšší mírou podpory a šance na schválení dotace. Zároveň se jedná o program vypisující výzvy s velmi vysokými alokovanými částkami, je tedy možno žádat o dotaci na velmi rozsáhlé projekty. V případě dotačního poradenství pro firmy nás neváhejte kontaktovat.

Program Úspory energie (OPPIK)

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Podporovány jsou instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku a instalace technologie akumulace elektrické energie.

Výše dotace: 500 tis. - 200 mil. Kč

Dotace na: realizace úsporných opatření

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Energetika, Stavebnictví, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Zdravotnictví, Zemědělství, rybářství a lesnictví, Jiné

Pro koho je program určen?

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby)

Klíčová hodnotící kritéria projektů

  • efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok
  • absolutní výše úspory energie(tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
  • Příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu řízení)
  • ​kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

 

https://www.oppik.cz/dotacni-programy/uspory-energie

 

Chcete-li být informováni o aktualitách programu, neváhejte nás kontaktovat.