Dotační program

dotacni_program

 

 

O programu

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

 

logo-nová-zelená-úsporám-1_uprava

Nová zelená úsporám podporuje

     > Renovace rodinných a bytových domů

     > Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu

     > Solární termické a fotovoltaické systémy

     > Zelené střechy

     > Využití tepla z odpadní vody

     > Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace 

     > Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu…

 

V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance). 

Kdo může žádat o podporu

Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. 

Jak požádat o dotaci

Žádosti podávejte pomocí online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace. 

Investiční dotace PRO FIRMY

Jste-li firma a hledáte možnosti využití dotačních příležitostí pro instalaci fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu, doporučujeme sledovat stránky OPPIK.cz. Operační program pro podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízí dlouhodobě nejvýhodnější možnosti dotací pro podnikatele a firmy s nejvyšší mírou podpory a šance na schválení dotace. Zároveň se jedná o program vypisující výzvy s velmi vysokými alokovanými částkami, je tedy možno žádat o dotaci na velmi rozsáhlé projekty. V případě dotačního poradenství pro firmy nás neváhejte kontaktovat.

https://www.oppik.cz/

 

 

 

 

 

Pomoc s dotací

  Dotace na fotovoltaické elektrárny V rámci programu Nová zelená úsporám můžete na vaši fotovoltaickou elektrárnu dostat dotace ve výši až 150 000,- kč. Jedná se o 3. výzvu Nová zelená úsporám otevřenou do roku 2021. Kdo má na dotaci nárok? Podmínky pro zisk dotace jsou jednoduché. Stačí být vlastníkem nemovitosti, na kterou se bude sluneční elektrárna montovat a nemovitost musí být zkolaudovaná jako objekt k bydlení, nebo rodinný domek. Pokud o dotaci zažádáte před kolaudací, vyplacena vám bude až po zkolaudování nemovitosti. Na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Energie, kterou vaše fotovoltaika vyrobí, je primárně urč...