Vzhledem ke zvýšenému množství objednávek je minimální výše objednávky z e-shopu stanovena na 50 000,- kč (tento limit se nevztahuje na elektrocentrály).

Dluhopis

Prospekt schválen ČNB

Podívejte se na krátké video (55 sekund)

Propagační sdělení emitenta

Mimořádná investice s pevným výnosem

Prospekt schválen ČNB

Fixní úrok 8,5% p.a.

MÁM ZÁJEM

Mimořádná investice s pevným výnosem

Prospekt schválen ČNB

Fixní úrok 8,5% p.a.

MÁM ZÁJEM

Podívejte se na krátké video (55 sekund)

Propagační sdělení emitenta

30 let na trhu

 

Prospekt schválen ČNB

 

Akciová společnost

 

Energetický průmysl s podporou dotací z EU

 

Vlastní vývoj a výroba

 

Zakladatel Československého energetického svazu

 
Název dluhopisu Green Energy 8,5
Identidikační kód ISIN CZ0003530529/537/545/
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 Kč
Výnos Pevná sazba 8,5% ročně
Výplata úroků Měsíčně, pololetně, ročně (volitné)
Délka investice 3, 4, nebo 5 let (volitelné)
Odstoupení od smlouvy Ano, bez sankcí a poplatků
MÁM ZÁJEM

Spočítejte si výnos z dluhopisů

Investice

100 000

Výnos za tři roky

25 500

Výnos za čtyři roky

34 000

Výnos za pět let

42 500

MÁM ZÁJEM

Nejčastější otázky

Emitent je společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává (emituje) finanční instrument. V tomto případě je emitentem česká akciová společnost Krel Central a.s.

Upisovatel – neboli investor – je fyzická nepodnikající osoba, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba.

Dluhopisová emise je nastavena tak, aby vyhovovala požadavkům a preferencí všech. Můžete volit mezi investicí na 3 roky s měsíční výplatou úroků, 4 roky s pololetní výplatou úroků nebo 5 let s roční výplatou úroků. Na výnos nemá doba investice vliv, zůstává vždy 8,5%.

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka dluhopisů a emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném dluhopisu.

Uvedená hodnota představuje fixní roční úrokovou sazbu, jakou se bude zvyšovat hodnota vámi vložených prostředků. Výplata úroků probíhá dle vašich preferencí měsíčně, pololetně nebo ročně.

Nominální hodnota dluhopisu je cena dluhopisu, za kterou je pořízen. V případě dluhopisu společnosti Krel Central a.s. se jedná o částku 50 000,- (padesát tisíc korun českých). Toto je taktéž minimální částka pro investici. Investor si může pořídit jakékoliv množství dluhopisů až do výše naplnění emise. To znamená, že pokud chcete investovat například 500 000 Kč, bude Vám vystaven hromadný dluhopis, nahrazující 10ks dluhopisů.

Výnosy z Dluhopisů podléhají srážkové dani ve výši 15 %, kterou za nepodnikajícího Upisovatele odvádí Emitent. Pokud je dluhopis vlastněn podnikající právnickou osobou, Upisovatel odvádí srážkovou daň ve výši 15 % sám.

Ne. Při koupi dluhopisu nehradíte žádný vstupní ani administrativní poplatek. Taktéž není účtován žádný poplatek v průběhu emise. Po skončení emise je celá část navrácena zpět upisovateli na jeho bankovní účet uvedený ve smlouvě.

Veškeré informace si můžete ověřit na veřejně přístupných internetových stránkách ČNB pod odkazem zde.

Ano. Tuto variantu upravují emisní podmínky. Odstoupení je možné na základě dohody s emitentem. Našim obchodním partnerům, mezi které považujeme všechny upisovatele, se snažíme vždy vyjít vstříc. Tudíž je možné odstoupit od smlouvy nejdříve po 6 měsících od jejího podpisu. Za toto odstoupení od smlouvy neplatíte žádné poplatky. Dluhopis je pouze převeden na nového majitele.

Ano. Dluhopis má své ISIN, což je jeho identifikační číslo vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů. Zároveň společnost Krel Central a.s. vlastní registraci LEI. LEI je jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI). LEI společnosti Krel Central a.s. je 315700B0UIP7TDUT6M93. Kódy dluhopisů ISIN jsou CZ0003530529, CZ0003530537, CZ0003530545 – v závislosti na délce investičního období. Tyto kódy jsou ověřitelné taktéž na internetových stránkách ČNB.

Nejčastější otázky

Ne. Při koupi dluhopisu nehradíte žádný vstupní ani administrativní poplatek. Taktéž není účtován žádný poplatek v průběhu emise. Po skončení emise je celá část navrácena zpět upisovateli na jeho bankovní účet uvedený ve smlouvě.

Veškeré informace si můžete ověřit na veřejně přístupných internetových stránkách ČNB pod odkazem zde.

Ano. Tuto variantu upravují emisní podmínky. Odstoupení je možné na základě dohody s emitentem. Našim obchodním partnerům, mezi které považujeme všechny upisovatele, se snažíme vždy vyjít vstříc. Tudíž je možné odstoupit od smlouvy nejdříve po 6 měsících od jejího podpisu. Za toto odstoupení od smlouvy neplatíte žádné poplatky. Dluhopis je pouze převeden na nového majitele.

Emitent je společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává (emituje) finanční instrument. V tomto případě je emitentem česká akciová společnost Krel Central a.s.

Upisovatel – neboli investor – je fyzická nepodnikající osoba, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba.

Dluhopisová emise je nastavena tak, aby vyhovovala požadavkům a preferencí všech. Můžete volit mezi investicí na 3 roky s měsíční výplatou úroků, 4 roky s pololetní výplatou úroků nebo 5 let s roční výplatou úroků. Na výnos nemá doba investice vliv, zůstává vždy 8,5%.

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka dluhopisů a emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném dluhopisu.

Uvedená hodnota představuje fixní roční úrokovou sazbu, jakou se bude zvyšovat hodnota vámi vložených prostředků. Výplata úroků probíhá dle vašich preferencí měsíčně, pololetně nebo ročně.

Nominální hodnota dluhopisu je cena dluhopisu, za kterou je pořízen. V případě dluhopisu společnosti Krel Central a.s. se jedná o částku 50 000,- (padesát tisíc korun českých). Toto je taktéž minimální částka pro investici. Investor si může pořídit jakékoliv množství dluhopisů až do výše naplnění emise. To znamená, že pokud chcete investovat například 500 000 Kč, bude Vám vystaven hromadný dluhopis, nahrazující 10ks dluhopisů.

Výnosy z Dluhopisů podléhají srážkové dani ve výši 15 %, kterou za nepodnikajícího Upisovatele odvádí Emitent. Pokud je dluhopis vlastněn podnikající právnickou osobou, Upisovatel odvádí srážkovou daň ve výši 15 % sám.

Ne. Při koupi dluhopisu nehradíte žádný vstupní ani administrativní poplatek. Taktéž není účtován žádný poplatek v průběhu emise. Po skončení emise je celá část navrácena zpět upisovateli na jeho bankovní účet uvedený ve smlouvě.

Ano. Dluhopis má své ISIN, což je jeho identifikační číslo vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů. Zároveň společnost Krel Central a.s. vlastní registraci LEI. LEI je jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI). LEI společnosti Krel Central a.s. je 315700B0UIP7TDUT6M93. Kódy dluhopisů ISIN jsou CZ0003530529, CZ0003530537, CZ0003530545 – v závislosti na délce investičního období. Tyto kódy jsou ověřitelné taktéž na internetových stránkách ČNB.

Další otázky a odpovědi

Dokumenty ke stažení

Rozhodnutí o schválení ČNB

Prospekt schválen ČNB

Vzor smlouvy

LEI

Vzor dluhopisu

Rozvaha projektu

MÁM ZÁJEM

Krel Central v médiích

Postup při koupi dluhopisu

Vyplňte kontaktní formulář. Po jeho zpracování naším klientským centrem Vás budeme nejpozději do druhého pracovního dne kontaktovat a zodpovíme všechny případné dotazy.

Společně připravíme náhled dokumentů, které jsou potřeba k uzavření obchodně právního vztahu. Tyto dokumenty Vám zašleme ke kontrole na email.

Společně se dohodneme na podpisu smlouvy. Veškeré kroky jsou řešeny v online režimu, přičemž podpis smlouvy lze řešit elektronickým podpisem, zasláním podepsaných smluv kurýrem nebo na naší osobní schůzce.

Po podpisu smlouvy a připsání platby na náš účet bude vyhotoven v tiskárně cenin příslušný dluhopis, který Vám zašleme na příslušnou korespondenční adresu do 21 pracovních dní.

Od okamžiku podpisu smlouvy začíná běžet výnosové období. Od této chvíle už se o nic nestaráte a Vaše vložené prostředky začínají okamžitě vydělávat.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o dluhopis naší společnosti vyplňte kontaktní formulář

Bezplatná infolinka

Neváhejte nás s jakýmkoli dotazem kontaktovat. Naši odborníci Vám pomohou a poskytnou veškeré informace.

Člen České fotovoltaické asociace

Zakladatel Československého energetického svazu

Člen Solární asociace

Náš partner financování

Člen Hospodářské komory České republiky

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Veškerá dokumentace týkající se dluhopisu Krel Central a.s. zde.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení