Vzhledem ke zvýšenému množství objednávek je minimální výše objednávky z e-shopu stanovena na 100 000,- kč.

Vodík a obnovitelná energie

Vodík je nosičem energie, palivem a surovinou. Při výrobě energie z obnovitelných zdrojů může pomoci snížit emise skleníkových plynů, zvýšit energetickou nezávislost a zmírnit problémy spojené s variabilitou a diskontinuitou systémů obnovitelné energie.

Cesta k životu bez emisí 

Vodík je aktivačním faktorem pro více oborovou integraci, protože poskytuje čistou, ekologicky udržitelnou a flexibilní možnost přeměny obnovitelné elektřiny na chemický nosič energie pro mobilitu, vytápění a průmyslové aplikace. Jedná se tedy o klíčový prvek budoucích energetických systémů, který urychlí přechod na 100% bezuhlíkový systém. Nabízí také Evropě příležitost vést technologie, vytvářet pracovní místa a chránit životní prostředí.

Využití vodíku

Správa vodíku již vytváří globální trh v hodnotě 100 miliard USD. Vodík se v současné době používá při výrobě paliv (50% trhu), hnojiv (43%) a v mnoha technologických procesech (6%), jako je výroba skla a oceli, a při výrobě různých potravinářských výrobků, jako je margarín.

Existují i ​​další využití vodíku, například: řízení vozidel (osobní automobily, autobusy, vlaky, lodě); výroba elektřiny a tepla pro komerční a rezidenční účely; skladování energie z obnovitelných zdrojů ve formě vodíku nebo nahrazení zemního plynu vodíkem v průmyslových a domácích aplikacích. I když je jejich podíl v globálním měřítku stále marginální, všechny tyto aplikace se nyní vyvíjejí.

Vlastnosti vodíku

Vlastnosti vodíku, které umožňují jeho integraci s jakýmkoli energetickým systémem, otevírají možnost mnohem širší implementace obnovitelných zdrojů energie. Energetické systémy, které jsou vysoce závislé na obnovitelných zdrojích, mohou fungovat po dlouhou dobu výroby energie z obnovitelných zdrojů, která není orientovaná na spotřebu, a to dodáváním vodíku do jednoho nebo více bodů spotřeby energie, jako jsou plynárenské sítě, nádrže na čerpací stanice vodíku nebo solné jeskyně.