Vzhledem ke zvýšenému množství objednávek je minimální výše objednávky z e-shopu stanovena na 100 000,- kč.

Prodejny Lidl nově zdobí fotovoltaické elektrárny

Na osmi prodejnách předního potravinového řetězce vyrostly solární elektrárny o výkonu 100 kWp

Vyrobená zelená elektřina je určena pro vlastní spotřebu prodejen, kterou pokryje zhruba z 20 procent. Lidl tak uspoří nejen za dodávku energií v době rostoucích cen elektřiny, ale také dále vylepší svou ekologickou stopu. Díky instalaci ušetří prodejny 800 000 kWh energie ročně a za stejné období sníží množství produkovaných emisí CO2 o 420 tun.

lidl

Společnost Lidl je dalším z významných firemních klientů, kteří mají zájem o vlastní ekologickou výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů. Jde o jednoznačný trend, který bude dále sílit. Firmy si uvědomují svou společenskou odpovědnost a tato řešení při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku požadují, říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Fotovoltaické elektrárny vyrostly na prodejnách Lidl v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Mostě, Neratovicích, Průhonicích, Strakonicích, Zdibech a Zlíně.

 

Jako společensky odpovědná firma považujeme za přirozené chovat se k životnímu prostředí co nejšetrněji, vysvětluje mluvčí společnosti Zuzana Holá.

Ze strany Lidlu jde přitom o další z mnoha kroků směrem k lepšímu životnímu prostředí. V nových prodejnách využívá například přírodní chladiva nebo odpadní teplo z odváděného vzduchu. I díky tomu získal Lidl v předloňském roce po auditu řízení spotřeby energie pro všechny své prodejny, logistická centra i centrálu certifikát ISO 50001. Společnost také instalovala u některých svých prodejen dobíjecí stanice pro elektromobily.

Řešení pro Lidl je inovativní také tím, že v každém obchodě bude u vchodu nainstalována obrazovka, které umožňuje zákazníkům sledovat, jaká je aktuální výroba ekologické elektřiny a kolik prodejna uspoří CO2, uzavírá generální ředitel ČEZ Solární Vladimír Šlachta.

Instalace využila dotaci z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).