Get Adobe Flash player

Německé větrníky mohou přinést “blackout”

Po celé zemi naprostá tma a kolaps všech elektrických systémů – i tak by mohlo dopadnout Česko, pokud by se v elektrické přenosové síti sešlo několik nepříjemných událostí. Stabilitu soustavy přitom podle zástupců jejího provozovatele, státem vlastněnou společností ČEPS, ohrožuje nárazová výroba ve větrných elektrárnách na severu Německa.

Pokud na pobřeží Baltu fouká více než obvykle, přenese se vyrobená elektřina po drátech přes Německo a Polsko až do Česka, kde způsobuje nadměrné zatížení. To se naposledy stalo kolem 20. listopadu, kdy byla soustava na hranici bezpečného provozu. ČEPS v takovém případě musí přepojit linky a tuzemské výrobce elektřiny požádat o omezení výroby. Ani to však nemusí stačit a navíc výrobci nepřeruší provoz svých elektráren zadarmo.

“Náklady na nutné změny zapojení a ztráty vzniklé přenosem elektřiny, která přes naši soustavu přetéká do soustav okolních, neseme my a potažmo i konečný zákazník,” říká šéf ČEPS Petr Zeman. Jde o téměř sto milionů korun ročně.

Největší riziko výpadků blackoutů způsobených německými větrníky jsou právě na podzim a také v únoru a březnu. “Problémy mohou nastat hlavně o víkendech nebo během státních svátků, kdy nižší spotřeba elektřiny nedokáže vstřebat nárůst výroby z větrných zdrojů,” říká Miroslav Šula, který má v ČEPS na starosti řízení soustavy.

Něco podobného se stalo například o víkendu 3. a 4. října. Provozovatel německé soustavy se ocitl v tak zoufalé situaci, že těm, kdo od něj elektřinu odebral, dokonce za to zaplatil – stovky eur za megawatthodinu. Hrozilo, že Němci oslaví výročí 19 let od znovusjednocení země potmě.

“Naše síť nebyla na tak velké a neočekávané toky elektřiny přes německé hranice stavěna. Propojení mezi státy mělo původně sloužit jen havarijním výměnám energie,” říká Šula.

České větrné parky (s instalovaným výkonem 160 MW proti německým 25 tisícům MW) zatím stabilitu soustavy neohrožují. Pokud by se ale realizovaly všechny záměry tuzemských investorů, je ČEPS připravena iniciovat změnu zákona, který by umožnil větrníky v případě problémů “odstřihnout”. Nyní musejí distributoři “zelenou elektřinu” povinně vykupovat. Proti německým větrníkům, jejichž celkový výkon se má do roku 2015 zdvojnásobit, se pak chce ČEPS v krajním případě bránit instalací transformátorů s příčnou regulací na hranici. Ty by v zásadě poslaly nechtěnou energii zpět.

Pro zvýšení spolehlivosti plánuje ČEPS v příštích letech investovat do rozvoje a obnovy sítě až 4,5 miliardy korun ročně. Do roku 2022 se mají elektrické dráty rozrůst o 675 kilometrů a má vzniknout pět nových rozvoden. Přenosová soustava by se tak proti současnému stavu zvětšila o pětinu. ČEPS však tvrdí, že novou výstavbu komplikuje legislativa – všechna povolovací řízení mohou trvat až 10 let. Výrobní zdroje přitom získají povolení mnohem rychleji.

Zdroj: Ihned.cz

Komentáře nejsou povoleny.

Hledáme partnery

Nabízíme spolupráci regionálním elektromontážním firmám na montáž a servis automatických elektrocentrál

Hledáme partners - firma Karel Řehák

V případě zájmu nás kontaktujte