Get Adobe Flash player

Elektrocentrály s automatickým startem – záložní elektrocentrála

Naše firma Elektrocentrály – Karel Řehák vyrábí a dodává certifikované zařízení (ATS panely) pro automatizované zajištění záložní dodávky elektrické energie pro firmy i rodinné domy. Rozhodující předností benzínových elektrocentrál je elektronicky ovládaný servopohon sytiče, který zajišťuje nadstandardní spolehlivost startu ve srovnání proti běžným systémům.

Jak to funguje?

  • Běžná situace: Za normální situace distributor dodává elektřinu přes automatický přepínač do odběrného místa – firmy nebo domácnosti, elektrocentála je zastavena a odpojena.

  • Mimořádná situace: V případě výpadku dodávky elektřiny elektronický přepínač automaticky nastartuje elektrocentrálu a přepojí zálohované odběrné místo na její generátor. .

    Přepínač zajistí, aby se energie z elektrocentrály nedostávala zpět do elektrorozvodné sítě a nemohlo dojít např. k úrazu elektrickým proudem zaměstnance rozvodných závodů, který by pracoval na odstranění závady.Po návratu veřejné sítě se automaticky přepne zálohovaný vývod zpět a elektrocentrálu zastaví.

Hledáme partnery

Nabízíme spolupráci regionálním elektromontážním firmám na montáž a servis automatických elektrocentrál

Hledáme partners - firma Karel Řehák

V případě zájmu nás kontaktujte